Club Historie

Nadat in Nederland de Mazda RX-7 in 1979 verkocht werd duurde het tot 1983 dat er een RX-7 Club werd opgericht. Mazda RX-7 Club Nederland. Doelstelling was ‘het beoefenen van de autosport met Mazda RX-7 en het bevorderen van goede contacten tussen leden onderling. Alles in de ruimste zin van het woord’. Naast activiteiten als toertochten en clubweekeinden werd er ook een clubblad uitgebracht op A5 formaat. Eerst naamloos maar later genaamd ‘Rotary Dream’.
Deze club werd echter in 1995 ‘in slaap gebracht’. Dit hield in dat de club niet werd ontbonden echter ook niet meer actief zou zijn. Een jonge delegatie uit toenmalige leden heeft de stoute schoenen aangetrokken en contact gezocht met Jim Duim, manager PR van Auto Palace ‘de Binckhorst’ destijds importeur van Mazda. Uit een briefwisseling is op te maken dat men bij ‘de Binckhorst’ het initiatief ondersteunde om de leden van de Mazda RX-7 Club bijeen te laten komen in een Algemene leden vergadering teneinde de club weer een ‘zonnige toekomst’ te bieden. In een brief aan het ‘oude bestuur’ gaf Jim Duim aan dat de levering van de RX-7 om uiteenlopende redenen werd gestopt en de RX-7 in de toekomst als verzamelobject wordt bestempeld met veranderende doelgroep. Lees verzamelaars.

“Desondanks stellen wij het als importeur zeer op prijs dat juist nu de RX-7 Club Nederland zijn activiteiten blijft ontplooien en wij zullen bij gelegenheid ook de nodige steun geven’. (Jim Duin)

Deze tekst kan worden gelezen als het effenen van een pad voor de huidige RX-7 Club en de start voor een fijne samenwerking tussen inmiddels Mazda Motor Nederland en de huidige RX-7 Club die op 17 maart 1996 is opgericht na een inschrijvingsdag bij Mazda-dealer Isselt te Amersfoort.

Hoezeer het initiatief door de leden werd ondersteund blijkt uit een felicitatiebrief aan het bestuur van de nieuwe club ondertekend met een hartenwens voor deze club:

“Leef lang en voorspoedig!!!”

De ‘nieuwe’ RX-7 Club startte met zo’n 60 leden en op het hoogtepunt telde de club maar liefst 120 leden! Momenteel zijn er rond de 90 leden wat niet gek is voor een club die slechts één type techniek vertegenwoordigt met afnemende aantallen, ook nog gezien de leeftijd van de voertuigen. Opvallend is het aantal leden dat meerdere RX-7’s in bezit heeft en/of meerdere Mazda klassiekers. Ook opvallend is dat er nog 15 leden van het ‘eerste uur’ lid zijn! Naast betalende leden in bezit van een RX-7 kent de club ook nog een aantal donateur leden en ereleden.

De oorspronkelijke doelstelling wordt door de huidige club onderschreven maar hieraan is toegevoegd ‘het rijdend’ houden van de Mazda RX-7. Dit komt voort uit het besef dat er ook vanuit de club inspanningen moeten worden gedaan om de RX-7’s niet te laten verdwijnen. Met technische dagen op gebied van tuning maar zeker ook conservering en onderhoud hopen we de leden veel en lang plezier te laten beleven van een schitterend en afwijkend stukje autohistorie..

Translate »