Het Corona protocol

 

Met dit protocol geeft de Rx-7 club invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Een van onze doelstellingen is om de onderlinge contacten en interactie tussen de leden te bevorderen. Daarvoor organiseren wij onder andere evenementen. Om deze evenementen veilig en volgens de RIVM richtlijnen te kunnen organiseren is maatwerk nodig en daarin voorziet dit protocol. Er staan afspraken in over onder meer afstand houden, groepsgrootte en maximaal aantal deelnemers, hygiëne, omgangsregels en bescherming. Dit protocol geeft duidelijke communicatie over wat we over en weer van elkaar mogen verwachten en hoe we met elkaar invulling geven aan de anderhalvemetersamenleving en naleving van de regels en maatregelen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid zich te houden aan deze regels. We zien toe op naleving door elkaar aan te spreken op gedrag, van concrete handhaving is echter geen sprake. Het bestuur van de Rx-7 club draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid en sluit aansprakelijkheid geheel uit.

Algemeen:

Voor alle Rx-7 Club evenementen in Nederland geldt:
We volgen de actuele richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd.

Heb je klachten? Dan blijf je thuis. Heb je zelf geen klachten maar zijn er gezinsleden met klachten? Dan blijf je ook thuis. Wil je wel deelnemen? Laat je testen zodat je zeker weet dat je geen Corona hebt. Je zorgt zelf voor een goede hygiëne (handen wassen, gebruik desinfecterende gel, papieren zakdoekjes) en uiteraard hou je 1,5 meter afstand van anderen. Vrij van klachten? Dan kan je deelnemen en zien we je heel graag verschijnen. De Rx-7 Club hanteert een maximum aantal deelnemers gebaseerd op de RIVM-regelgeving. Als er bijv. 50 personen mogen deelnemen, dan betekent dit dat we max 25 auto’s toestaan, uitgaande van 2 personen per auto. Om deze maximale groepsgrootte te kunnen garanderen is vooraf aanmelden noodzakelijk. Zo kunnen we de registratie verzorgen en daarmee de regels waartoe we ons moeten verhouden, bijvoorbeeld voor wat betreft maximaal toegestane groepsgrootte, opvolgen. Wij vragen daarvoor jullie begrip, hieronder is aangegeven hoe het aanmelden in zijn werk gaat.

Voor evenementen die buiten plaats vinden geldt:

-Graag van te voren deelname aangeven.
-Bij inschrijving en/of betaling: je hebt zelf een pen en geld leg je neer zonder handcontact. Bij voorkeur betaling vooraf regelen.
-Je ontvangt de toertocht op afstand d.w.z. zelf van een stapel pakken.
-Je rijdt niet samen met leden die niet tot jouw eigen huishouden behoren.
-Bij bezoek aan een horeca-gelegenheid volg je de huisregels van deze horeca bij bestellen, zitten en afrekenen

Voor evenementen die binnen plaats vinden geldt:

– Er wordt niet geschoven met een eventuele tafel indeling en stoelen.
– Je blijft zo veel mogelijk aan je eigen tafel die je deelt met iemand uit jouw eigen huishouden.
– Bij horeca gelegenheden volg je de regels van de horeca bij bestellen en afrekenen.
– Je houdt zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand en raakt geen materialen aan.
– Als er looproutes zijn aangegeven dan volg je deze.
-Je volgt de eventuele specifieke aanwijzingen op van de organisator.

Voor Rx-7 Club evenementen in het buitenland geldt:

We volgen de richtlijnen die op dat moment voor dat land gelden. Het evenement gaat door zodra er vanuit de overheid geen beperkingen (code oranje/rood) zijn afgegeven. In het buitenland gelden andere corona eisen. We adviseren om in ieder geval altijd een mondkapje mee te nemen per persoon vanaf 12 jaar en ouder. Voor België en Duitsland is dit sowieso verplicht. Het mondkapje mag niet eerder af dan wanneer er plaats is genomen aan een tafel. Voor Nederland is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. We adviseren daarnaast om handgel in de auto paraat te hebben.

Tenslotte: De gezondheid en veiligheid van onze leden staat voor ons voorop. Alleen samen kunnen we op een verantwoorde manier onze gezamenlijke hobby blijven uitoefenen. Wij hopen jullie regelmatig te mogen begroeten maar alleen in goede gezondheid. Dus als je milde klachten of ziektesymptomen vertoont meldt het dan en blijf thuis. Dat geldt uiteraard ook voor ons, daar mogen jullie op vertrouwen. Wij rekenen op jullie begrip.

Het Bestuur

Translate »